Privacyregels onderzoek

 

Tien Gouden Beloften aan de mensen die meewerken aan ons onderzoek

Het Mulier Instituut doet mensen die meewerken aan ons onderzoek tien beloften. Meer toelichting over de Tien Gouden Beloften is te vinden in de Gedragscode voor statistisch onderzoek.

  1. We hanteren en respecteren deze Tien Gouden Beloften. Zo beschermen we uw privacy en identiteit.
  2. We verzamelen, bewaren en verwerken uw persoonsgegevens alleen als we zeker weten dat we deze beloften kunnen naleven.
  3. We misleiden u nooit over het doel van het statistisch onderzoek waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken.
  4. We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het onderzoek waarvoor we ze verzamelen.
  5. We verzamelen bijzondere persoonsgegevens alleen als u daar toestemming voor geeft. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens waaruit we bijvoorbeeld iets over uw etnische afkomst, gezondheid, geaardheid of strafblad kunnen opmaken.
  6. We bewaren en beveiligen uw persoonsgegevens zorgvuldig.
  7. We zorgen ervoor dat onze medewerkers weten hoe ze met persoonsgegevens om moeten gaan en de wetten en regels kennen.
  8. We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens in het rapport over ons onderzoek altijd anoniem zijn, tenzij u toestemming geeft om herkenbare gegevens op te nemen.
  9. We nemen uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming op in het rapport over ons onderzoek.
  10. Als we andere mensen of organisaties inschakelen bij het onderzoek, eisen we van hen dat zij deze beloften ook naleven.