Werken bij

stagiair toegankelijkheid sport voor mensen met een beperking

 

Het Mulier Instituut in Utrecht zoekt een stagiair toegankelijkheid sport voor mensen met een beperking 

De opdracht

Onlangs heeft Nederland het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking geratificeerd en recentelijk heeft het kabinet hiervoor een uitvoeringsplan opgesteld. Doel is dat mensen met een beperking meer naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. Dit geldt ook op het terrein van de sport. Diverse partijen in de samenleving, waaronder de gemeenten, gaan aan de slag om dit mogelijk te maken. Jouw opdracht bestaat uit een kwalitatief onderzoek onder gemeenten.

De vraag die we willen beantwoorden is in hoeverre en hoe gemeenten invulling geven aan de wens om de sport, in het bijzonder sportaccommodaties, meer toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, welke knelpunten zij daarbij ervaren, met welke partijen zij dit samen oppakken en welke ondersteuning gewenst is.

Het Mulier Instituut voert al meer dan tien jaar onderzoek uit naar gehandicaptensport. Dit onderzoek sluit naadloos aan bij de opdracht om de ontwikkelingen in de toegankelijkheid van sportaccommodaties te volgen. Daarvoor heeft het Mulier Instituut een app ontwikkeld waarmee mensen met een beperking zelf accommodaties kunnen beoordelen. Deze app is inmiddels overgedragen aan Uniek Sporten/ Fonds Gehandicaptensport. Jouw onderzoek is een vervolg op eerder kwalitatief onderzoek onder de doelgroep en onder sportaanbieders naar toegankelijkheid. In overleg zullen we de onderzoeksopdracht verder afbakenen. Het betreft een afstudeerstage met de mogelijkheid om een scriptie te schrijven. Om je onderzoek goed te kunnen uitvoeren, kun je gebruikmaken van het netwerk dat het Mulier Instituut heeft opgebouwd rondom gehandicaptensport en dit biedt je de mogelijkheid het werkveld te verkennen.

In overleg met de betrokken kandidaat krijgt de invulling van de  afstudeerstage preciezer vorm. De stage start vanaf 1 september 2018 en kan, afhankelijk van de gekozen opdracht en het aantal uren per week, een doorlooptijd hebben tot 1 juli 2019. De stagiair ontvangt een stagevergoeding.

De kandidaat

  • volgt een academische masteropleiding; bij voorkeur in de richting van sociale wetenschappen en bestuurskunde.
  • zit in zijn/haar vierde studiejaar;
  • kan goed overweg met Word, Excel, PowerPoint en internet;
  • heeft ervaring in/affiniteit met gehandicaptensport, mensen met een beperking, inclusie, kwalitatief onderzoek;
  • beschikt over goede communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling);
  • is representatief en sociaal vaardig;
  • kan nauwkeurig en zelfstandig werken;
  • weet van aanpakken en initiatief nemen.

Meer informatie?

Het Mulier Instituut verricht beleidsondersteunend sportonderzoek. Opdrachtgevers zijn vooral overheden en sportorganisaties. Het instituut is gevestigd in stadion Galgenwaard in Utrecht.

Klik hier voor meer informatie.

Neem voor vragen over de inhoud van de stage contact op met Caroline van Lindert.

Reageren?

Lijkt het je leuk om bij dit project te worden ingezet? Vul dan voor 1 oktober 2018 het online stageformulier in.