Werken bij

stagiair/afstudeerder extreme (veel)sporters

Het Mulier Instituut in Utrecht zoekt een stagiair/afstudeerder extreme (veel)sporters

De opdracht

Hoe meer beweging, hoe beter voor de gezondheid, zo stelde de Gezondheidsraad bij de introductie van de nieuwe beweegrichtlijnen in de zomer van 2017. Gedreven door dit soort uitspraken zijn wekelijks vele Nederlanders meerdere uren actief voor hun gezondheid. Hoeveel mensen besteden (heel) veel tijd aan sport en bewegen, welke kernmerken hebben zij en wat zijn hun beweegredenen? Zijn er wellicht ook keerzijden aan een groot aantal uur wekelijks sporten en bewegen? Te denken valt aan overschrijding van fysieke mogelijkheden, verslaving aan sport of verwaarlozing van sociale contacten. Zijn deze veelsporters ook meer met gezonde voeding bezig of met andere zaken die de gezondheid bevorderen?

We willen mensen in kaart brengen die 7 uur of meer per week met sportieve activiteiten bezig zijn. We denken aan fitness en duursporten, bij uitstek activiteiten die bedoeld zijn voor het verbeteren van de gezondheid. (Sterk) competitieve sporters zoals topsporters sluiten we in principe uit. De centrale vragen zijn: hoeveel procent van de bevolking besteedt wekelijks meerdere uren aan sport, verandert dit in de tijd, welk profiel hebben de deelnemers en vooral, wat zijn de beweegredenen?

Voor het bepalen van het percentage (veel)sporters en hun profiel zijn data beschikbaar van de Gezondheidsenquête. Van dit grootschalige CBS-onderzoek hebben we data van 2001 tot 2017. Van het NSO-onderzoek van het Mulier Instituut zijn data over sportmotieven uit 2008, 2011, 2016 en 2018 beschikbaar. In deze onderzoeken vragen we naar de (jaarlijkse) sportfrequentie i.p.v. de uren sportdeelname. Om de daadwerkelijke beweegredenen te achterhalen, zijn interviews met de doelgroep nodig. De stagiair/afstudeerder voert uiteraard ook literatuuronderzoek uit naar zaken zoals sportverslaving, de effecten van veelvuldig sporten op de gezondheid, de behoefte aan controle over het leven en de onderlinge samenhang van gezonde leefgewoonten.

Het eindresultaat bestaat naast een scriptie/stageverslag uit een factsheet, uitgegeven door het Mulier Instituut.

In overleg met de betrokken kandidaat krijgt de invulling van de stage preciezer vorm. De stage start begin september en kan, afhankelijk van de gekozen opdracht en het aantal uren per week, een doorlooptijd hebben tot begin 2019. De stagiair ontvangt een stagevergoeding.

De kandidaat

  • volgt een WO-masteropleiding; bij voorkeur in de richting van psychologie/gezondheidswetenschappen;
  • kan goed overweg met SPSS, literatuuronderzoek en persoonlijke interviews;
  • heeft ervaring in/affiniteit met sport;
  • beschikt over goede communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling);
  • is representatief en sociaal vaardig;
  • kan nauwkeurig en zelfstandig werken;
  • weet van aanpakken en initiatief nemen.

Meer informatie?

Het Mulier Instituut verricht beleidsondersteunend sportonderzoek. Opdrachtgevers zijn vooral overheden en sportorganisaties. Het instituut is gevestigd in stadion Galgenwaard in Utrecht.

Klik hier voor meer informatie. Neem voor vragen over de stage contact op met Remko van den Dool.

Reageren?

Lijkt het je leuk om bij dit project te worden ingezet? Vul dan voor 20 augustus 2018 het online stageformulier in.