Vicky Dellas

Vicky haalt de meeste voldoening uit haar werk als zij in gesprek is met verschillende doelgroepen en de resultaten van haar onderzoek beschrijft.

Vicky is als toegepast psycholoog en socioloog geïnteresseerd in wat mensen nodig hebben om te bewegen en sporten. Binnen het Mulier Instituut is zij werkzaam voor verschillende projecten rondom sport en bewegen, met als doel de gezondheid van verschillende doelgroepen te bevorderen.

Voor kinderen en jongeren zet zij zich in als monitor- en evaluatie-expert binnen Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), heeft ze meegeschreven aan de jaarlijkse Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht en doet ze onderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches voor kinderen met overgewicht. Daarnaast richt Vicky zich op vrouwen in de sport. Zo onderzoekt ze de beleving en ervaring van oudere vrouwelijke migranten die deelnemen aan het beweegprogramma GoldenSports en is ze internationaal betrokken bij het Erasmus+ project SW-U(Sports for Women in Urban Places), waarbij zij onderzoek doet naar de motivaties en barrières van vrouwen om te sporten in de openbare ruimte.

Daarnaast is Vicky betrokken bij projecten binnen Sport en Bewegen in de Buurt. Daarvoor doet ze onderzoek naar de inzet van erkende interventies op lokaal niveau en onderzoekt ze de borging van de Sportimpuls-projecten uit 2014.

 

Publicaties