Rick Prins

Sinds zijn promotieonderzoek aan het Erasmus MC is Rick geïnteresseerd in de invloed van de leefomgeving op sportparticipatie en beweeggedrag.

Zo heeft hij onder Rotterdamse jongeren het samenspel tussen de (fysieke en sociale) omgeving en motivatie op sportparticipatie onderzocht. Daarnaast heeft hij aan de University of Cambridge onderzoek gedaan naar de effecten van de aanleg van fietspaden en snelwegen op beweeggedrag.

Veel omgevingsvraagstukken zijn complex van aard. In zijn onderzoek heeft Rick zich dan ook geavanceerde onderzoekstechnieken eigen gemaakt, zoals de evaluatie van complexe interventies en natuurlijke experimenten.  Daarbij maakt Rick graag effectief gebruik van de mogelijkheden die statistiek en data science bieden.

Sinds 2015 is Rick board member van the International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

 

 

 

 

 

 

 

Publicaties

Meer publicaties