Peter Nafzger

Als bestuurskundige houdt Peter zich met name bezig met beleidsanalyses van maatschappelijke vraagstukken en sport. Daarbij is hij geïnteresseerd in de maatschappelijke rol van sport bij het uitvoeren en behalen van beleidsdoelen.

Peter heeft tijdens zijn research master veel methodische kennis en ervaring opgedaan met het doen van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Hierbij valt te denken aan vragenlijst-onderzoeken, experimenten, interviewtechnieken, discourse en narratieve analyses. Voor zijn afstuderen heeft hij zich verdiept in de manier waarop ‘social influencers’ gedrag sturen. Peter heeft daarbij specifiek gekeken hoe Greta Thunberg jongeren wel of niet (emotioneel- en fysiek) activeert om deel te nemen aan klimaatprotesten.

Met zijn expertise wil Peter een bijdrage leveren aan een gezonde en sportieve samenleving, die toegankelijk is voor iedereen. Hij zou graag onderzoeken hoe social influencers in de sportwereld jongeren motiveren om meer te bewegen en gezonder te leven. Verder is hij in het bijzonder geïnteresseerd in de manier waarop sociaal- en economische indicatoren het beweeg- en sportieve gedrag van burgers beïnvloeden. Hij hoopt met zijn onderzoek de sportdeelname en cultuur in Nederland (en internationaal) te bevorderen.

Naast de inhoudelijke kant, was Peter ook organisatorisch betrokken bij diverse sportacties (o.a. Boksgala voor Stichting ALS Nederland en Hollandse100 in 2019). Hij is vaak te vinden op de tennisbaan of in de sportschool.

Publicaties

Meer publicaties