Martijn van Eck

Als afgestudeerd natuur- en landschapstechnicus en ruimtelijk planvormer is Martijn de afgelopen vijftien jaar actief geweest in het speelveld van ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting, in dienst van de grote advies- en ingenieursbureaus in Nederland.

Martijn heeft veel ervaring opgedaan met ruimtelijke vraagstukken voor diverse gebiedsontwikkelingen in stedelijk en landelijk gebied; van de herinrichting van parken tot het uitbreiden van stadions. De kennis en ervaring die hij heeft opgedaan in al die jaren zet hij in om bij het Mulier Instituut de vraagstukken op te pakken in het domein sport en ruimte. Concreet is hij bezig met behoefteramingen voor binnen- en buiten sportaccommodaties voor gemeenten en geeft hij sturing aan de projecten.

Daarnaast is Martijn actief in de onderzoeken ten behoeve van de sportieve openbare ruimte. Binnen het Mulier Instituut is hij trekker van dit werkveld en mede verantwoordelijk voor het opstellen en uitbrengen van een brancherapport sportieve openbare ruimte. Naast de ruimtelijke kant van de sport, houdt hij zich tevens bezig met zwemveiligheid en in het bijzonder het toezichthouden in badinrichtingen.

Publicaties

Meer publicaties