Jo Lucassen

Jo Lucassen richt zich als senior onderzoeker bij het Mulier Instituut op de ontwikkeling van sportbeleid, sportorganisaties en de afstemming tussen sport, onderwijs en opleidingen.

In dit sociaal wetenschappelijk onderzoek staat de dynamiek van de sport- en beweegsector centraal en wat dit betekent voor managers, opleiders en voor het leren bewegen. Bijvoorbeeld naar de vraag wat de steeds nadrukkelijker verbinding tussen sectoren (integraal beleid, ontkokering) betekent voor organisaties (hybriditeit) en de mensen die er werken (trainer/coaches). Om die dynamiek in beeld te brengen, benut hij gegevens van monitoringonderzoek, zoals monitors voor bewegingsonderwijs, gezonde school, verenigingen en fitness. Steeds gaat het dan om de betekenis voor het landelijk en lokaal beleid, bijvoorbeeld voor sportverenigingen (vitale clubs), actieve leefstijl (SBGL, JOGG) en vakonderwijs (Helmond).

Hij promoveerde in 2013 in Tilburg op een proefschrift over assessments voor trainer/coaches en is auteur van reeks wetenschappelijke publicaties over de hiervoor genoemde onderwerpen.

Vanaf 2013 is Jo in deeltijd gedetacheerd bij de KVLO als kennismanager. In die rol ontwikkelde hij een kennisagenda, een kennisbank en stimuleerde kennisverspreiding onder meer via een Dag voor LO. Hij is als adviseur betrokken bij masteropleidingen van Fontys Sporthogeschool en Windesheim.

De passie voor verenigingen leeft hij in de privésfeer uit als lid en bestuurder bij een groepsatelier voor beeldende kunst, een koor en een vereniging voor seniorensport.

 

 

Publicaties

Meer publicaties