Evaluatie topsportomgeving Brabant 2018

Evaluatie topsportomgeving Brabant 2018

In de sportagenda ‘Brabant beweegt 2016-2019’ wordt sport beschouwd als middel om bij te dragen aan de ambities van de provincie, met name aan een sociaal veerkrachtige samenleving en een sterke economie.

Eén van de thema’s in de sportagenda betreft talentontwikkeling. De provincie Brabant heeft het Mulier Instituut de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een evaluatief onderzoek naar de topsportomgeving in Brabant.

Dit onderzoek kan worden beschouwd als een vervolg (1-meting) van het onderzoek dat het Mulier Instituut in 2014 uitvoerde. De onderzoeksresultaten bieden de provincie kennis voor beleid. Daarnaast zijn de resultaten voor CTO Zuid waardevol en dragen als zodanig bij aan het scheppen van optimale randvoorwaarden voor het excelleren van sporttalenten en coaches in Brabant.