Criminele inmenging bij amateursportverenigingen

Criminele inmenging bij amateursportverenigingen

Wat is de aard en omvang van criminele inmenging bij sportverenigingen? En hoe kan de weerbaarheid van sportverenigingen vergroot worden? Dat zijn de centrale onderzoeksvragen in het project ‘criminele inmenging bij amateursportverenigingen’ dat het Mulier Instituut, samen met Bureau Bruinsma en de Universiteit van Tilburg, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal uitvoeren. Het project zal plaatsvinden in de periode juni-oktober 2020. Zowel op kwantitatieve (via het Verenigingspanel, een bondenenquête en een selecte steekproef) als kwalitatieve wijze (via interviews en digitale focusgroepen) zal met sportverenigingen, bonden, lokale bestuurders en onderzoekers de reikwijdte van criminele inmenging in de amateursport in kaart worden gebracht.

In de media is er in de afgelopen jaren regelmatig aandacht geweest voor criminele inmenging bij sportverenigingen. Met criminele inmenging wordt in dit onderzoek verstaan: personen die een link (lijken te) hebben met het criminele circuit en zich een rol of taak hebben kunnen verwerven in een lokale vereniging. Vanuit deze rol of taak kunnen zij:

  • invloed uitoefenen op het beleid van de club;
  • crimineel verworven geld in brengen in de club;
  • de club gebruiken bij uitvoering van criminele activiteiten.

Onder criminele inmenging verstaan wij niet: delicten gepleegd binnen de sportverenigingen, zoals een diefstal uit de kleedkamer, het stelen van de geldkas, een vernieling, of het bedreigen van een scheidsrechter.

Onder criminele inmenging verstaan wij wel: personen die buiten hun clubwerk geld (lijken te) verdienen met zaken als drugshandel of een andere misdaad in georganiseerd verband, het zwart betalen van spelers door een clublid met een criminele achtergrond, of het gebruiken van kantines en accommodaties voor criminele activiteiten.

Vanuit het Mulier Instituut ligt de projectleiding bij Vidar Stevens. Heeft u vragen over het project twijfel niet om hem te benaderen. Heeft u als sportbond of sportvereniging ervaring met criminele inmenging? En bent u bereid deze te delen? Neem dan ook contact op. Wij gaan graag met u in gesprek.