Talentontwikkeling

dr. Agnes Elling

Senior onderzoeker/stafmedewerker wetenschapsontwikkeling

a.elling@mulierinstituut.nl 030-7210222

Topsporters zijn inspirerend voor de samenleving, maar kiezen voor een topsportloopbaan houdt ook een beroepsprofiel in dat met bijzondere voorwaarden en spanningsvelden te maken heeft. De ontwikkeling van talent naar topsporter, de consequenties van een topsportloopbaan, het topsportklimaat en de waarde van topsport voor de maatschappij zijn thema’s die binnen het Mulier Instituut worden onderzocht.

Het Mulier Instituut heeft de afgelopen jaren onder meer onderzoek verricht voor NOC*NSF/VWS (topsportklimaatmeting in samenwerking met Universiteit Utrecht), het ministerie van OCW (evaluatie beleidsregel Topsport Talentscholen), het Platform Sport Bewegen en Onderwijs (effectiviteit Topsport Talentscholen), diverse gemeenten (o.a. topsportklimaat, haalbaarheidsstudie Regionaal Talent Centrum) en voor het ministerie van VWS (transitie volgende carrière, nieuw pedagogisch klimaat talentontwikkeling, maatschappelijke betekenis topsport).

Lopend onderzoek

Transitie naar een volgende carrière

In opdracht van het Ministerie van VWS verricht het Mulier Instituut in samenwerking met NOC*NSF de monitoring van het project ‘Transitie naar een volgende carrière’ van 2017-2019. De centrale vraagstelling is: wat zijn ervaren problemen bij de transitie naar een volgende carrière onder (oud)topsporters en in hoeverre leidt het gestarte transitieprogramma tot een betere voorbereiding op en minder problemen bij de transitie naar een volgende carrière? Op verschillende meetmomenten worden via online vragenlijsten onder topsporters met een status (A, selectie, HP), voormalig statustopsporters en topcoaches gegevens verzameld. Medio 2018 wordt een eerste rapportage verwacht van de 0-meting onder deze drie groepen. Waar mogelijk worden tevens vergelijkingen gemaakt met eerdere bevragingen van oud-topsporters binnen de topsportklimaatmetingen.

Evaluatie topsportomgeving Brabant 2018

In de sportagenda ‘Brabant beweegt 2016-2019’ wordt sport beschouwd als middel om bij te dragen aan de ambities van de provincie, met name aan een sociaal veerkrachtige samenleving en een sterke economie. Eén van de thema’s in de sportagenda betreft talentontwikkeling. De provincie Brabant heeft het Mulier Instituut de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een evaluatief onderzoek naar de topsportomgeving in Brabant. Dit onderzoek kan worden beschouwd als een vervolg (1-meting) van het onderzoek dat het Mulier Instituut in 2014 uitvoerde. De onderzoeksresultaten bieden de provincie kennis voor beleid. Daarnaast zijn de resultaten voor CTO Zuid waardevol en dragen als zodanig bij aan het scheppen van optimale randvoorwaarden voor het excelleren van sporttalenten en coaches in Brabant.

Uitgelicht

Topsportklimaatmeting

Het topsportklimaat is de afgelopen vier jaar in vrijwel alle opzichten verbeterd, al gaat het soms om kleine stapjes. Dat zijn de voornaamste conclusies uit de vijfde Topsportklimaatmeting. Het Mulier Instituut verrichtte voor deze meting de kwantitatieve dataverzameling en analyse onder vijf onderzoeksgroepen (talenten, topsporters, oud-topsporters, topcoaches en technisch directeuren), en leverde bouwstenen aan voor de factsheets over talenten en oud-topsporters.

Uitgelicht

Een kwetsbare balans

Binnen de topsport is het accent op presteren de laatste jaren veel sterker geworden, evenals een hoge trainingsintensiteit op jonge leeftijd en een gevraagde 'alles voor de sport'-inzet van sporttalenten en hun omgeving. In dit onderzoek is meer zicht verkregen op de voorwaarden en grenzen van een verantwoord pedagogisch ontwikkelingsklimaat van jonge sporttalenten op een CTO.