Beweegwijsheid

Promotieonderzoek Beweegwijsheid

Het doel van dit onderzoek is om een tool te ontwikkelen die de beweegwijsheid van kinderen op de basisschool volgt. Aan de hand van deze tool willen we kinderen en ouders een passend beweegadvies geven. Dit beweegadvies moet kinderen stimuleren om regelmatig en met plezier te bewegen en sporten.

Beweegwijsheid

Beweegwijsheid is onze vertaling van ‘physical literacy’. Beweegwijsheid bestaat uit verschillenden aspecten die bijdragen aan een gezonde relatie met bewegen en sporten. Zoals de motivatie, het zelfvertrouwen en de vaardigheden om te bewegen, en de kennis en het begrip over het belang van bewegen.

‘Physical literacy’ wordt wereldwijd al veel toegepast in onder andere het bewegingsonderwijs. In Nederland is er nog geen concrete toepassing van dit begrip. Bovendien ligt in het bewegingsonderwijs nog vaak de nadruk op alleen de motorische vaardigheden van kinderen. Met beweegwijsheid kunnen we op een holistische wijze kijken naar het beweeg- en sportgedrag van het kind.

Beweegadvies

Het idee van het beweegadvies is dat het een individuele terugkoppeling wordt van de gymles richting ouders/verzorgers en de leerling. De verschillende aspecten van beweegwijsheid komen hierin terug, zoals de activiteiten of vaardigheden waar een kind goed in is, plezier in heeft en gemotiveerd voor is. We willen ons hierbij richten op het vinden van een passende beweegactiviteit of sport die een kind in de buurt kan doen.

Samenwerking

In dit project werken we samen met partners van CALO Windesheim, Fontys Sport en Bewegen, HAN University of Applied Sciences, Hanzehogeschool Groningen, Kenniscentrum Sport & Bewegen, KVLO, NOC*NSF en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

Deelonderzoeken

Dit onderzoek bestaat uit verschillende deelonderzoeken. Deze voeren we uit in samenwerking met onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bent u deelnemer aan een van deze deelonderzoeken en wilt u weten hoe wij met uw gegevens omgaan? U leest er meer over in onze privacyverklaring voor dit onderzoek.

Deelonderzoek 1: behoeftes en voorkeuren van vakleerkrachten bewegingsonderwijs

We willen dat de tool en het beweegadvies zo goed mogelijk aansluiten bij vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs. Daarom zijn we benieuwd welke mogelijkheden vakleerkrachten hebben om de beweegwijsheid van leerlingen te volgen met een meetinstrument. Ook willen we weten wat hun voorkeuren en voorwaarden zijn voor het geven van een passend beweegadvies aan leerlingen. Dit onderzoeken we met een vragenlijst en interviews met vakleerkrachten.

Meer informatie voor deelnemers aan dit deelonderzoek is te vinden in de informatiebrief voor deelonderzoek 1.

Deelonderzoek 2: sportkeuze ouders

We zijn benieuwd hoe het besluitvormingsproces van ouders/verzorgers eruitziet bij de sportkeuze van hun kind. Met vragenlijsten en interviews onderzoeken we welke afwegingen ouders maken en wat er allemaal komt kijken bij de sportkeuze van hun kind.

Meer informatie voor deelnemers aan dit deelonderzoek is te vinden in de informatiebrief voor deelonderzoek 2.