ACTivate

De afgelopen twee jaar heeft het Mulier Instituut deelgenomen aan het Erasmus+-project ACTivate. Het doel van het project is om samen met leerkrachten en ander schoolpersoneel te komen tot een innovatief, Europabreed bewegend leren-curriculum voor lerarenopleiders. Ook komt er een webportaal en gratis online modules over bewegend leren voor professionals in het onderwijs.

Dit project is een samenwerking tussen het Mulier Instituut en andere onderzoeksinstituten en universiteiten uit Noorwegen, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Portugal. Het projectteam heeft recentelijk een Europees lerarenopleiderscurriculum voor bewegend leren gepubliceerd en zal binnenkort e-learningmodules publiceren voor leerkrachten met interesse in bewegend leren. Kijk voor meer informatie over het project op http://www.activateyourclass.eu/ of neem contact op met Amika Singh.