Sociaaleconomische status (SES) en etniciteit

Ondanks dat de afgelopen jaren al de nodige beleidsaandacht was voor sportstimulering onder ‘kwetsbare’ groepen en ‘krachtwijken’ is de sportdeelname onder mensen met een lagere sociaaleconomische status en met een niet westerse etnische achtergrond nog steeds beduidend lager dan gemiddeld.

Het Mulier Instituut volgt behalve ontwikkelingen in (club)sportdeelname en specifieke sportvoorkeuren ook achterliggende verschillen in motieven en belemmeringen voor sportdeelname die samenhangen met de leefwereld van specifieke groepen. Het onderzoek is veelal gericht op het beter begrijpen van veelal duurzame patronen van sociale ongelijkheid in en door de sport en gericht op het achterhalen van de werkzame mechanismen om specifieke groepen (o.a. migrantenvrouwen) te bereiken en hun mogelijkheden tot actieve sportbetrokkenheid te vergroten.

In 2020 verschenen twee factsheets over ongelijkheid in (club)sportdeelname naar sociaaleconomische status onder middelbare scholieren en  volwassenen.

In 2020 verschenen twee publicaties over de toegankelijkheid van diverse (club)sportaanbieders voor migranten.

Klik hier voor het factsheet over het vergroten van de toegankelijkheid van sportaanbod voor tienermeiden met een Nederlands-Turkse en Nederlands-Marokkaanse migratieachtergrond.

Klik hier voor een publicatie over de betekenisgeving van Utrechtse sportaanbieders aan etnische diversiteit in de sport.

Evaluatie project Wereldmeiden

Het Mulier Instituut verricht de monitoring en evaluatie van het project Wereldmeiden van Huis voor Beweging. Het betreft een door ZonMw gehonoreerd project vanuit het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Wereldmeiden is een innovatief maatschappelijk project op het snijvlak van sport en sociaal domein. Het is gericht op het bevorderen van sportparticipatie en maatschappelijke integratie van meisjes en jonge vrouwen met een migratieachtergrond die recent in Nederland wonen door MBO jongeren in het kader van hun maatschappelijke diensttijd in zes regio’s van de provincie Overijssel. De eindrapportage verschijnt begin 2021.

Monitoring Aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal

Het Mulier Instituut verricht ook de monitoring van het actieplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal ‘Ons voetbal is van iedereen’. Begin 2021 is de eerste voortgangsrapportage verschenen.

In 2019 verscheen de publicatie Racisme, sociale kramp en innerlijke drijfkrachten in het betaald voetbal.

 

 

Uitgelicht

GoldenSports biedt succesvol sport- en beweegaanbod voor migrantenvrouwen

Om de fysieke- en sociaalemotionele gezondheid bij migrantenvrouwen te verbeteren, heeft GoldenSports op vier locaties in Amsterdam en op drie locaties in Utrecht sport- en beweegaanbod georganiseerd, specifiek voor migrantenvrouwen. De deelnemende migrantenvrouwen ervaren het aanbod als erg positief. Zo geven zij aan minder last van lichamelijke pijnklachten te hebben, zijn de trainingen een moment voor hen waar ze kunnen ontspannen en heerst een veilige en gezellige sfeer tijdens en na de lessen. Ook andere betrokkenen, zoals de trainers, de programmacoördinatoren en de ambassadeurs (migrantenvrouwen die vrijwilliger zijn bij het werven van deelnemers en ondersteunen bij de training) zien de meerwaarde van het beweegaanbod van GoldenSports voor migrantenvrouwen.

Uitgelicht

Kinderen positief over kansen via Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Een sport- en cultuurlidmaatschap via het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds draagt bij aan de psychosociale ontwikkeling van kinderen uit gezinnen rond de armoedegrens. Voor deze kinderen kan sport- of cultuurdeelname als uitlaatklep dienen. Ze kunnen hun emoties kwijt, leren doorzetten en vinden in de sport en cultuur rust en afleiding. Dat stelt het Mulier Instituut, dat de bijdrage van sport- of cultuuractiviteiten in sportverenigingen en culturele instellingen aan de ontwikkeling van kinderen uit gezinnen rond de armoedegrens in kaart heeft gebracht. De meeste kinderen zijn erg positief en enthousiast over de sport- of cultuuractiviteiten waaraan zij via het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds kunnen deelnemen. Ze komen minimaal wekelijks op de vereniging of culturele instelling, waardoor deze plek vertrouwd voelt.