Ongelijkheid sportdeelname onder COVID-19

Ongelijkheid sportdeelname onder COVID-19

Het Mulier Instituut voert in samenwerking met de Radboud Universiteit onderzoek uit naar de invloed van de COVID-19-pandemie op ongelijkheid in sport- en beweeggedrag. Dit onderzoeksproject wordt mogelijk gemaakt door ZonMw binnen het COVID-19 programma Maatschappelijke Dynamiek (2020-2022).

De sportsector is, na het onderwijs, als eerste weer opgestart na de ‘lockdown’ van het voorjaar in 2020. Sport wordt belangrijk gevonden om problemen als gevolg van coronamaatregelen, zoals minder beweging en minder sociaal contact, te verzachten en zo bij te dragen aan een veerkrachtige samenleving. Tegelijkertijd heeft COVID19 duidelijke gevolgen gehad voor de armoede in Nederland, maar ook voor zorgtaken, sociaal isolement en gezondheid. Hierdoor kunnen hoge drempels zijn ontstaan om te sporten of bewegen.

De onderzoekers van de Radboud Universiteit bestuderen daarom veranderingen in sport- en beweeggedrag van de Nederlandse  bevolking en van specifieke doelgroepen voor en na de COVID19-crisis om te bezien of sociale ongelijkheid in de sport toe- of afneemt. Onderzoekers van het Mulier Instituut kijken vooral naar de rol van sport en bewegen in de leefwereld van de specifieke doelgroepen tijdens COVID19 en de effectiviteit van beleidsinzet om iedereen te laten meedoen en om de maatschappelijke waarde van sport te optimaliseren.

Het doel van het project is om met behulp van wetenschappelijk onderzoek instrumenten te ontwikkelen waarmee iedereen kan (blijven) meedoen aan sport en bewegen. Enkele eerste resultaten zijn hier te vinden:

Naast onderzoekers van het Mulier Instituut en de Radboud Universiteit zijn vertegenwoordigers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Kenniscentrum Sport en Bewegen, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, GGD Gelderland Zuid, Pharos, gemeente Nijmegen, gemeente Utrecht en SportUtrecht betrokken bij dit onderzoek.

Contactpersonen: Remco Hoekman en Mirjam Stuij.