Cijfers & trends

Cijfers & trends in sportdeelname

Meer dan de helft (54%) van de Nederlanders sport wekelijks, 70 procent sport maandelijks en 31 procent van de Nederlanders is lid van een sportvereniging.

Op verschillende niveau’s, zoals leeftijd, sporttakken en opleiding, zijn verschillende trends te zien. We zien dat vooral hoogopgeleiden sporten, dat steeds meer ouderen regelmatig sporten en dat het belang van sporten op de openbare weg groeit. De sportdeelname van mensen met een beperking blijft fors achter.

Gemeenten, provincies, internationaal

Ook tussen gemeenten en provincies in Nederland bestaan verschillen in sportdeelname. Het Mulier Instituut doet sportdeelname-onderzoek voor gemeenten en provincies zoals recent voor de provincie Limburg. Door vergelijking van gemeenten wordt geprobeerd om de verschillen in sportdeelname te verklaren. Ook op internationaal niveau doet het Mulier Instituut sportdeelname-onderzoek. Daaruit blijkt dat Nederland qua sportdeelname behoorlijk goed scoort.

Belemmeringen en motieven

Het Mulier Instituut onderzoekt ook belemmeringen en motieven om te sporten (en bewegen), hoe mensen zich op nieuwe sporten oriënteren en of het sportaanbod aansluit op de behoefte aan sport.

Uitgelicht

Motieven en belemmeringen om te sporten en bewegen

Hoe is het sport- en beweegaanbod zo goed mogelijk op motieven af te stemmen, mede door rekening te houden met mogelijke belemmeringen? Het artikel in Sport & Strategie gaat hier voor verschillende doelgroepen op in.

Uitgelicht

Jongeren sporten steeds minder, ouderen juist vaker

65-plussers zijn de afgelopen jaren steeds meer wekelijks gaan sporten. 40 procent van de 65-plussers deed van 2013 tot 2016 aan sport (van 2001 tot 2004: 30 procent). Hoewel jongeren van 12 tot 20 jaar nog steeds tot de sportiefste Nederlanders horen, is hun deelname sinds 2001 met 7 procent teruggelopen.