Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het Mulier Instituut ondersteunt het Sportcampagneteam NL met onderzoek, kennis en expertise. Het Sportcampagneteam NL is een samenwerking van NOC*NSF, sportbonden, Vereniging Sport en Gemeenten en Sportkracht12.  Het Mulier Instituut is hier vanaf de oprichting bij betrokken. Zie www.gr2018sport.nl voor meer informatie over de Sportcampagne GR2018.

In de afgelopen jaren heeft het Mulier Instituut in dit kader diverse onderzoeken uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn studies naar burgerstandpunten over het gemeentelijk sportbeleid en studies naar de betaalbaarheid van sport.

In samenwerking met de VSG komt het Mulier Instituut in 2018 nog met een analyse van de coalitieakkoorden. In 2010 en 2014 heeft het Mulier Instituut vergelijkbare analyses uitgevoerd van de coalitieakkoorden 2010-2014 en de coalitieakkoorden 2014-2018.

Helft jongeren gaat vaker sporten als sport goedkoper wordt

Eén derde van de Nederlanders vindt de huidige prijzen voor het doen aan sport bezwaarlijk en zegt (vaker) te gaan sporten als sport goedkoper wordt. Voor jongeren is dit percentage nog hoger: de helft van de jongeren (51%) geeft aan (vaker) te gaan sporten als sport goedkoper wordt. Een verlaging van het toegangskaartje voor het zwembad kan liefst 41 procent van de Nederlanders ertoe bewegen (vaker) naar het zwembad te gaan.

Klik hier om het factsheet ‘Betaalbaarheid en betalingsbereidheid: de betekenis van de prijs bij sportbeoefening’ te downloaden.

Sport en GR2018: Nederlanders steunen sportstimuleringsbeleid

Een ruime meerderheid van de bevolking vindt het belangrijk dat de gemeente zich blijft inzetten voor sportstimulering en beheer en onderhoud van sportaccommodaties. Dit blijkt uit een peiling die het Mulier Instituut heeft uitgevoerd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Eén op de vijf kiesgerechtigden gaf aan de sportstandpunten van politieke partijen mee te nemen in de keuze op 21 maart 2018.

Bijna de helft van de kiesgerechtigden (42%) liet weten graag te zien dat de gemeente extra investeert in schoolzwemmen. Een kwart van de kiesgerechtigden noemde topsport(evenementen) als bezuinigingsoptie voor gemeenten.

Andere uitkomsten van het onderzoek:

  • De kans dat sportstandpunten van politieke partijen bij de verkiezingen worden meegewogen wordt groter naarmate de sportfrequentie van de kiesgerechtigden stijgt en wanneer wordt gesport in verenigingsverband.
  • Een kleine meerderheid van de kiesgerechtigden (54%) is tevreden over de gemeentelijke ondersteuning aan sport- en beweegaanbieders.
  • Een grote meerderheid van de kiesgerechtigden (81%) vindt dat in hun buurt voldoende sport- en beweegmogelijkheden zijn.
  • 40 procent van de kiesgerechtigden vindt dat de gemeente niet moet bezuinigen op het sport- en beweegbeleid. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2014, toen een kwart van de kiesgerechtigden aangaf een bezuiniging op sport niet nodig te vinden.

Klik hier om het factsheet ‘Sport en GR2018’ te downloaden.

Neem voor meer informatie contact op met Remco Hoekman.

Uitgelicht

Nederlanders steunen sportstimuleringsbeleid

Een ruime meerderheid van de bevolking vindt het belangrijk dat de gemeente zich blijft inzetten voor sportstimulering en beheer en onderhoud van sportaccommodaties. Dit blijkt uit een peiling die het Mulier Instituut heeft uitgevoerd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna de helft van de kiesgerechtigden (42%) laat weten graag te zien dat de gemeente extra investeert in schoolzwemmen. Een kwart van de kiesgerechtigden noemden topsport(evenementen) als bezuinigingsoptie voor gemeenten.

Uitgelicht

Helft jongeren wil vaker sporten als sport goedkoper wordt

Eén derde van de Nederlanders vindt de huidige prijzen voor het doen aan sport bezwaarlijk en zegt (vaker) te willen gaan sporten als sport goedkoper wordt. Voor jongeren is dit percentage nog hoger: de helft van de jongeren (51%) geeft aan (vaker) te willen sporten als sport goedkoper wordt. Een verlaging van het toegangskaartje voor het zwembad kan liefst 41 procent van de Nederlanders ertoe bewegen (vaker) naar het zwembad te gaan.