Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Wat betekenen de coronamaatregelen voor sport en bewegen?

28 mei 2020 | Het Mulier Instituut is gestart met onderzoek om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector in kaart te br...

Buurtsportcoaches spelen grote rol bij realisatie ambities Nationaal Sportakkoord

28 mei 2020 | In nagenoeg alle deelthema’s van het Nationaal Sportakkoord worden buurtsportcoaches ingezet om de beoogde doelen te rea...

47% van de gemeenten en 66% van de basisscholen meet motorische vaardigheden

19 mei 2020 | De helft (47%) van de gemeenten geeft aan meetinstrumenten voor het meten van motorische vaardigheden te gebruiken. Twee...
Uitgelicht

Onderzoeksthema: aanbieders

Nederland kent een hoge dichtheid van én een grote variëteit aan sportaanbieders. Het MI volgt de ontwikkelingen bij de sportaanbieders en onderzoekt thema’s als vitaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en de financiële situatie van sportaanbieders.

Uitgelicht

Beleidsondersteunend onderzoek

Hoeveel sportvelden hebben we over 15 jaar nodig? Wat kunnen we doen om ouderen in beweging te krijgen en te houden? Het Mulier Instituut biedt verschillende producten en diensten die kunnen helpen om de uitgangssituatie te bepalen, te inventariseren welke ontwikkelingen, kansen en bedreigingen zich voor kunnen doen, en te onderbouwen hoe men bepaalde beleidsdoelstellingen kan realiseren.