Verantwoording

Colofon

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door het Mulier Instituut. De inhoudelijke samenstelling en redactie van de site worden intern verzorgd.

Yard Internet (Utrecht) tekende voor de vormgeving en technische infrastructuur van de website.

Rechten

Het intellectueel eigendomsrecht van de informatie op deze website ligt bij het Mulier Instituut. De inhoud van de site is bedoeld als algemene informatie voor de bezoekers en bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf schriftelijke toestemming van het Mulier Instituut noodzakelijk. Een uitzondering hierop vormen de bestanden die betrekking hebben op de RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek). Deze informatie is vrijelijk beschikbaar.

Aansprakelijkheid

De op deze website aangeboden informatie is met zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden staan in de gepresenteerde informatie. In dat geval kunt u contact opnemen met de redactie van de website.

Het Mulier Instituut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie, noch voor het (ononderbroken) functioneren van deze website. Aan de gegevens die op de website worden getoond, kunnen geen rechten worden ontleend.

Verwijzingen naar websites die niet door het Mulier Instituut worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Het Mulier Instituut staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan en evenmin voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot deze sites wordt afgewezen.

Privacy

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt het MuIier Instituut alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet het instituut aan de privacywetgeving. Voor privacyregels van het onderzoek klik hier.