Sportonderzoek

Sportonderzoek in Nederland

Hoogleraren en lectoren

Anno 2017 houden 39 hoogleraren zich actief bezig met het terrein van de sport. Dat zijn er twee meer dan in 2016. Bij 14 hoogleraren staat sport expliciet in de naam van hun leerstoel vermeld.

In het hoger beroepsonderwijs zijn anno 2017 31 lectoren actief met sport in de weer. Dat zijn er vier meer dan het jaar ervoor.

Van de sporthoogleraren is 80% man. Van de lectoren is 71% man. Bij de promovendi houden mannen en vrouwen elkaar meer in evenwicht.

Promovendi en proefschriften

De meeste promotieonderzoeken op het terrein van sport en bewegen werden/worden in 2016/2017 gedaan aan de Universiteit van Maastricht (48) en de Vrije Universiteit Amsterdam (46). Op enige afstand volgen de Radboud Universiteit en de Universiteit Utrecht (beide 29) en de Rijksuniversiteit Groningen (22).

Klik hier voor een overzicht van de proefschriften die tot juli 2017 zijn verschenen.