3. Over apps: intentie, gebruik, motieven

Gebruik apps bij sporten en bewegen

Apps zijn duidelijk het meest favoriet bij het sporten en bewegen. Dit is de reden dat we speciale aandacht aan deze vorm besteden. We bespreken het algemene gebruik, de populairste apps en de reden waarom mensen apps gebruiken of juist niet.

Van de bevolking van 16-79 jaar heeft 69 procent nog nooit een app gebruikt bij het sporten en bewegen. In het afgelopen jaar heeft 18 procent wel een app gebruikt. De groep die in het afgelopen jaar geen app heeft gebruikt, maar eerder wel bij het sporten en bewegen omvat 12 procent van de bevolking. Vooral hardlopers gebruikten eerder een app, maar in het afgelopen jaar niet meer.

Reden app-gebruik

De motieven om een app te gebruiken komen overeen met die van elektronische hulpmiddelen in het algemeen (twee derde gebruikt app). App-gebruikers benutten de app nog wat vaker voor inzicht in de eigen prestaties.

Helft gestopte app-gebruikers heeft intentie om opnieuw app te gebruiken

Gestopt met sporten of sport minder (26%) is de belangrijkste reden om te stoppen met een app (zie kader rechts). Minder genoemde redenen zijn: gebruik te complex, andere sport gaan doen, oninteressante informatie, ging meer sporten dan goed was, geen smartphone meer en financiële reden. Bijna de helft van de mensen die in de afgelopen 12 maanden geen app heeft gebruikt bij het sporten en bewegen geeft aan dat wel weer te willen doen (45% zeker of waarschijnlijk wel).

Niet app-gebruikers zo goed als geen intentie voor gebruik

De intentie van mensen die nog nooit een app voor sporten en bewegen hebben gebruikt om deze te gebruiken is laag (7% zeker of waarschijnlijk wel). Onder de sporters die minimaal 12 keer per jaar een sport beoefenen is deze intentie nauwelijks groter (9%). De redenen voor sporters die geen app gebruiken zijn:

  • het sluit niet aan op beleving van sport (31%)
  • sporten met smartphone is vervelend (23%)
  • app past niet bij beoefende sport(en) (21%)
  • oninteressante informatie (18%)
  • te prestatiegericht (13%)
  • geen smartphone (12%)

Minder genoemde redenen zijn: sport weinig, gebruik te complex, financiële reden, gebruik ander apparaat.

 « 1. Gebruik van apps & devices

« 2. Keuzes & motieven

» Conclusie

« Citeren & verantwoording