Citeren & verantwoording

Citeren

Dool, R. van den, Hover, P. & Vos, S. (2017). Apps & Devices. Gebruik van elektronische hulpmiddelen bij sporten en bewegen. Websheet 2017/1. Utrecht: Mulier Instituut.

Verantwoording

De gegevens zijn afkomstig uit het Nationaal Sportonderzoek 2016. Hiervoor heeft GfK ruim 1.500 Nederlanders van 16 tot en met 79 jaar ondervraagd in hun internetpanel. Het veldwerk vond begin november plaats.

Het onderwerp apps en devices van dit onderzoek is medegefinancierd door Fontys Sporthogeschool. Daarnaast werken Mulier Instituut en Fontys Sporthogeschool rondom dit thema intensief samen met andere partners in het project ‘Voor iedereen een app?!’ Dit laatste project wordt medegefinancierd door het Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.