Gegevens uit Bibliotheek

Beleidsmatige en fysieke kaders voor sportief Leiden. Een analyse van het gevoerde sportbeleid (2006-2010) en de ruimtebehoefte voor sport, nu en in de toekomst (2011-2031).

auteur(s):
Collard, D.C.M., Hoekman, R.H.A., Kleij, R. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2011
collatie:
56 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Beleidsmatige en fysieke kaders voor sportief Leiden : een analyse van het gevoerde sportbeleid (2006-2010) en de ruimtebehoefte voor sport, nu en in de toekomst (2011-2031)

samenvatting:
In de gemeente Leiden is er een behoefte aan informatie aangaande de accommodatiebehoefte en de manieren waarop in de huidige financiële situatie in deze behoefte voorzien kan worden. De Leidse Rekenkamercommissie heeft op basis van de politieke aandacht voor dit thema en op verzoek van diverse Raadsfracties besloten om een onderzoek door het Mulier Instituut te laten uitvoeren waarin inzicht wordt geboden in de ontwikkeling van de behoefte aan sportaccommodaties in Leiden voor de komende twintig jaar en tevens handreikingen worden geboden aan de Raad voor sturing op het nieuwe sportbeleid in Leiden. Daarbij is ook gekeken naar de uitvoering van het vorige sportbeleid, zodat lering kan worden getrokken uit de ervaringen in de afgelopen beleidsperiode. Het onderzoek heeft tot doel de Raad te voorzien van informatie op basis waarvan ze een inhoudelijke discussie op hoofdlijnen kan voeren met het college en daarnaast te komen tot een beter geformuleerde sportnota en beleidsdoelstellingen, een betere regie op de uitvoering van het sportbeleid en een betere monitoring van de uitkomsten van het sportbeleid. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0015
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-259
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport
GEME-TB-0001
Beschikbaar