Gegevens uit Bibliotheek

Verenigingsmonitor 2000. De stand van zaken in de sportvereniging.

auteur(s):
Kalmthout, J. van, Janssens, J.
plaats:
Arnhem
uitgever:
NOC*NSF
jaar:
2000
collatie:
71 p.
samenvatting:
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de Verenigingsmonitor 2000. Er zal jaarlijks worden gerapporteerd over de stand van zaken en de ontwikkelingen in de Nederlandse sportvereniging. De basis voor deze rapportage wordt gevormd door gegevens die zijn verzameld met behulp van een vragenlijst, die verspreid is onder alle 250 verenigingen van het Sportpanel. Dit panel staat model voor de bijna 30.000 sportverenigingen die Nederland telt.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Kenniscentrum Sport
BELE-TB-0001
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-65
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
BIEB-66
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
SPVERE-TB-0002
Beschikbaar