Gegevens uit Bibliotheek

Monitor zo kan het ook!. Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, halverwege.

auteur(s):
Dool, R. van den, Cevaal, A., Lindert, C. van
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2011
collatie:
40 p. bijl. tab. ISBN: 9789054721734
documenten:

Monitor Zo kan het ook! : beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, halverwege

samenvatting:
Uit het rapport 'Monitor Zo kan het ook!' (2010) blijkt dat in een kwart van de onderzochte woonlocaties slechts een klein deel van de cliënten in de vrije tijd sport en beweegt. Deze en andere resultaten geven inzicht in de startsituatie van het beweegstimuleringsprogramma Zo kan het ook! voor mensen met een verstandelijke handicap. Ook uit eerder onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat meer dan 80 procent van de mensen met een verstandelijke handicap inactief is. Decentralisatie van de zorg en de hoge werkdruk zorgen ervoor dat dag- en woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke handicap weinig aandacht hebben voor sport en bewegen. Dit vergroot bij hen het risico op bewegingsarmoede en overgewicht en leidt wellicht tot meer behoefte aan zorg. Het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport brengt mensen met een verstandelijke handicap in beweging met het programma Zo kan het ook!. Centraal daarbij staat het op structurele basis bevorderen van bewegen en sporten, binnen en buiten de dag- en woonvoorziening. Een belangrijk onderdeel van het programma is het monitoren van effecten van het programma. Gedurende de looptijd van het programma vindt op drie momenten een evaluatie plaats: voorafgaand aan, tijdens en na afloop van het programma. Dit rapport geeft de stand van zaken halverwege het programma weer. Met twee uitgebreide onderzoeken onder de instellingen wordt de stand van zaken rond het sporten en bewegen van hun cliënten geschetst. Het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport voert binnen de zorg ook het programma Revalidatie, Sport en Bewegen uit. Tevens voert het programma's uit binnen de sector speciaal onderwijs (Special Heroes) en binnen de sector sport (Sport).
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEHA-0022
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-B121
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport
PART-TB-0001
Beschikbaar
KVLO
ORTHO-006
Beschikbaar