Gegevens uit Bibliotheek

Inventarisatie diversiteit in sportbesturen 2010.

auteur(s):
Elling, A., Jong, M. de, Wit, R. de, Notté, R., Rens, F.E.C.A. van
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2011
collatie:
20 p. bijl. tab. Met lit. opg.
documenten:

Inventarisatie diversiteit in sportbesturen 2010

samenvatting:
In 2009 continueerde het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) de beleidsaandacht voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen in landelijke sportbesturen, met het project 'Diversiteit in goed sportbestuur' (NISB, 2007). Centraal onderdeel hierin is een traject waarbij zij in samenwerking met Grontmij (stedelijke ontwikkeling) een eerder ontwikkelde interventiemethodiek, gericht op bewustwording en verbetering van de sociale diversiteit in sportbesturen, inzet bij een aantal regionale sportbesturen. De aanpak is niet alleen specifiek gericht op het vergroten van (bewustwording ten aanzien) van genderdiversiteit, maar vooral op sociale diversiteit in bredere zin als aandachtsveld voor algemene kwaliteitsverbetering van goed sportbestuur. De effectiviteit van beleidsaandacht en interventies op het terrein van sociale diversiteit kan eigenlijk alleen goed bepaald worden op basis van inzicht in ontwikkelingen in de aanwezige sociale diversiteit in sportbesturen. Omdat (actuele) cijfers over de samenstelling van regionale en bondsbesturen naar gender, leeftijd en etniciteit ontbreken is het Mulier Instituut gevraagd een inventarisatie te verzorgen van de sociale diversiteit van landelijke en regionale sportbesturen en directies. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de uitkomsten van de volgende onderzoeksvraag: Hoe sociaal divers (man/vrouw, leeftijd,etniciteit) zijn besturen en directies van Olympische sportbonden op landelijk en regionaal niveau en in hoeverre is sociale diversiteit een beleidsthema binnen deze besturen?
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-247
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
PRINS-TB-0003
Beschikbaar
Kenniscentrum Sport
GEND-TB-0001
Beschikbaar