Gegevens uit Bibliotheek

Verdieping Impuls NASB en NASB sport. Annex 2 bij beleidsdoorlichting sport.

auteur(s):
Collard, D.C.M.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2011
collatie:
35 p. bijl. tab. Met lit. opg.
documenten:

Verdieping Impuls NASB en NASB sport : annex 2 bij beleidsdoorlichting sport

samenvatting:

In het kader van de 'Beleidsdoorlichting Sport' die is uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS, is er een verdieping uitgevoerd van de beleidsonderdelen Impuls NASB en NASB sport. Deze verdieping gaat dieper in op de aandachtsgebieden 'thuis/wijk' en 'sport' en bespreekt daarmee de Impuls NASB en NASB sport. De Impuls NASB voorziet ongeveer 100 gemeenten vanuit het NASB in middelen om beweegbeleid op te zetten. Binnen NASB sport werken NOC*NSF en tien sportbonden aan de ontwikkeling van laagdrempelige sportactiviteiten om te-weinig-actieve mensen meer te laten bewegen.