Gegevens uit Bibliotheek

Opbrengsten van Meedoen. Eindevaluatie programma Meedoen Alle Jeugd door Sport. Annex 3 bij beleidsdoorlichting sport.

auteur(s):
Hoekman, R.H.A., Elling, A., Roest, J. van der, Rens, F.E.C.A. van
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2011
collatie:
100 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054721536
documenten:

Opbrengsten van Meedoen : eindevaluatie programma Meedoen Alle Jeugd door Sport

samenvatting:
In 2006 stelden de ministeries van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Wonen, Wijken en Integratie (WWI) het programma 'Meedoen alle jeugd door sport' in. Het programma kende een looptijd tot en met 2010 en een investering van 70,5 miljoen euro. 538 verenigingen van negen bonden namen verspreid over elf gemeenten deel aan het programma. Doel van 'Meedoen' was zoveel mogelijk (allochtone) jongeren, met name uit kansarme stadswijken, naar sportverenigingen toe te leiden. Naast het vergroten van de sportdeelname onder jongeren - met speciale aandacht voor allochtone meisjes - werd het vergroten van de betrokkenheid van ouders beoogd. In opdracht van het ministerie van VWS heeft het W.J.H. Mulier Instituut de opbrengsten van het programma in kaart gebracht. In deze rapportage zijn de bevindingen van de diverse evaluatie-studies opgetekend. De resultaten zijn overtuigend, maar laten ook zien dat er uitdagingen blijven bestaan voor de toekomst. Mede door 'Meedoen' wisten de betrokken bonden ruim 27.000 nieuwe (allochtone) jeugdleden te werven, gemiddeld 50 per deelnemende vereniging. Ook allochtone meisjes werden bereikt, maar de achterstand in clubsportdeelname blijft onder deze groep het grootst. De betrokkenheid van allochtone ouders groeide, maar blijft een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. Verder heeft 'Meedoen' geleid tot een betere lokale samenwerking en sterkere sportverenigingen die meer naar buiten gericht zijn. Het programma biedt daarmee aanknopingspunten om te blijven investeren in burgers en verenigingen die willen meedoen.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Kenniscentrum Sport
ALLO-TB-0001
Beschikbaar
Mulier instituut
ALLO-0060
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-B113
Wordt niet uitgeleend