Gegevens uit Bibliotheek

Maatschappelijke neveneffecten van Playing for Success!. Kwalitatieve studie naar de maatschappelijke neveneffecten van Playing for Success.

auteur(s):
Cevaal, A., Lucassen, J.M.H.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2011
collatie:
44 p. bijl.
documenten:

Maatschappelijke neveneffecten van Playing for Success! : kwalitatieve studie naar de maatschappelijke neveneffecten van Playing for Success

samenvatting:
Na het succes van Playing for Success in Groot-Brittannië wil KPC Groep dit innovatieve project, waar 'het leren in een wow-omgeving' centraal staat, samen met de gestarte leercentra, ook in Nederland tot een succes maken. Playing for Succes is een initiatief waarmee leerlingen in de leeftijd van negen tot veertien jaar hun prestaties in taal, rekenen en ict verbeteren. KPC Groep is de initiatiefnemer van Playing for Success in Nederland. Zij adviseert en faciliteert bij de regionale initiatieven en bewaakt de kwaliteit en de doorontwikkeling van het concept, opdat het een landelijke uitrol krijgt. Het Mulier Instituut is gevraagd de maatschappelijke (neven)effecten te onderzoeken. De vraagstelling die in het onderzoek centraal staat luidt als volgt: Welke effecten zijn in samenhang met Playing for Success waarneembaar in het handelen van organisaties, partijen of mensen (stakeholders) die (in)direct bij Playing for Success betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld betaald voetbalorganisaties (BVO's) en de reguliere scholen van de deelnemers? De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
JEUG-TB-0007
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-231
Wordt niet uitgeleend