Gegevens uit Bibliotheek

Evaluatieonderzoek Doelbewust.

auteur(s):
Cevaal, A., Smits, F., Nootebos, W., Lucassen, J.M.H., Slettenhaar, G.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2010
collatie:
75 p. bijl. fig. Met lit. opg.
documenten:

Evaluatieonderzoek Doelbewust

samenvatting:
De gemeente 's-Hertogenbosch, welzijnsorganisatie 'Divers' en het Mulier Instituut hebben in de periode 2008-2010 samengewerkt om de resultaten van het wijksportproject 'Doelbewust' vast te stellen en een methodiek te ontwikkelen om deze monitoring ook in de toekomst voort te kunnen zetten. 'Doelbewust' is een preventief project in 's-Hertogenbosch waarbij voetbal wordt ingezet om positief gedrag bij (probleem)jongeren te bewerkstelligen. De uitgevoerde evaluatie omvatte twee hoofdelementen: het monitoren van gedragsverandering bij de deelnemers en het vaststellen van de uitstralingseffecten in wijken. De resultaten worden in deze eindrapportage gepresenteerd.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
JEUG-TB-0006
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-230
Wordt niet uitgeleend