Gegevens uit Bibliotheek

Mixed mode design van de Monitor Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN). Steekproef- en methode-effect onderzocht.

auteur(s):
Chorus, A.M.J., Galindo Garre, F., Stubbe, J.H., Hoekman, R.H.A., Schmikli, S.L.
plaats:
Leiden
uitgever:
TNO Kwaliteit van Leven
jaar:
2010
collatie:
25 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
samenvatting:
De monitor Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) is sinds 2000 een continu uitgevoerde enquête over letsels, sportparticipatie en beweeggedrag van de Nederlandse bevolking. OBiN vormt een belangrijke bron voor het monitoren en evalueren van het overheidsbeleid betreffende letselpreventie, beweeggedrag in relatie tot gezondheid en sportparticipatie in de Nederlandse bevolking. Het beheer van OBiN is in handen van Consument en Veiligheid, het Mulier Instituut, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en TNO. Het ministerie van VWS is eigenaar van de data. De dataverzameling wordt sinds 2000 uitgevoerd door de marktonderzoeksorganisatie Synovate. In de periode 2000-2005 vond de dataverzameling plaats via telefonische interviews, waarbij de steekproef volledig willekeurig getrokken werd via het Random Digit Dailing (RDD)-systeem. In 2006 is de overstap gemaakt naar een zogeheten mixed mode methodiek. Doel van deze studie is te onderzoeken of het mogelijk is aanwezige trendbreuken als gevolg van de overstap naar een mixed mode methodiek te corrigeren. Het onderzoek richt zich daarbij op drie variabelen, te weten beweeggedrag, sportparticipatie en sportletsels.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
METH-TB-0002
Beschikbaar