Terug naar zoekresultaten

Gegevens uit Bibliotheek

Sportdeelname Noordoostpolder 2010.

auteur(s):
Dool, R. van den
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2010
collatie:
30 p. bijl. tab.
documenten:

Sportdeelname Noordoostpolder 2010

samenvatting:
De gemeente Noordoostpolder wenst inzicht te krijgen in de sportdeelname van haar inwoners. Daarnaast wil zij inzicht in de redenen waarom een deel van haar inwoners niet aan sport deelnemen, in welke mate de inwoners voldoen aan de beweegnormen en hoe de inwoners tegen de zwemfaciliteiten van de gemeente aankijken. In dit kader is het Mulier Instituut gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de sportdeelname van de inwoners van de gemeente Noordoostpolder. De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt: een goed beeld verkrijgen van de sportdeelname van de inwoners van de gemeente Noordoostpolder. Er is een tweetal verschillende onderzoeken gebruikt. Op de eerste plaats is de SportersMonitor 2008 aangepast voor de gemeente Noordoostpolder. Daarnaast heeft een provinciaal onderzoek onder de zes gemeenten van de provincie Flevoland plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
PART-TB-0010
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-227
Wordt niet uitgeleend