Gegevens uit Bibliotheek

Monitor zo kan het ook!. Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, de startsituatie.

auteur(s):
Dool, R. van den, Jong, M. de, Cevaal, A., Collard, D.C.M.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2010
collatie:
91 p. bijl. fig. tab. ISBN: 9789054721390
documenten:

Monitor Zo kan het ook! : beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, de startsituatie

samenvatting:
Volgens een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen is meer dan 80 procent van de mensen met een verstandelijke handicap inactief. Decentralisatie van de zorg en de hoge werkdruk zorgen er bovendien voor dat dag- en woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke handicap niet of nauwelijks nog aandacht hebben voor (stimulering van) sport en bewegen. Dit vergroot voor deze doelgroep het risico op bewegingsarmoede, overgewicht en leidt tot een grotere behoefte aan zorg. Gehandicaptensport Nederland brengt met het programma Zo kan het ook! mensen met een verstandelijke handicap in beweging. Centraal daarbij staat het op structurele basis bevorderen van het bewegen en sporten, binnen en buiten de dag- en woonvoorziening. Een belangrijk onderdeel van het programma is het monitoren van de effecten van het programma. Gedurende de looptijd van het programma vindt op drie momenten een evaluatie plaats, voorafgaand aan het programma, tijdens het programma en na afloop van het programma. Dit rapport geeft de stand van zaken weer bij de start van het programma. Met onderzoek onder de deelnemende instellingen en onder een steekproef van alle instellingen in Nederland schetsen we de huidige stand van zaken rond het sporten en bewegen van de cliënten van de instellingen.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEHA-0021
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-B105
Wordt niet uitgeleend