Terug naar zoekresultaten

Gegevens uit Bibliotheek

Kennisagenda sport 2011-2016.

auteur(s):
Breedveld, K., Molleman, G., Smits, F., Reijgersberg, N.
plaats:
's-Hertogenbosch / Den Haag
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut / ZonMw
jaar:
2010
collatie:
74 p. bijl. fig.
documenten:

Kennisagenda sport 2011-2016

samenvatting:
Binnen de directie Sport van het ministerie van VWS bestond de vraag naar een overzicht over de kennisbehoefte binnen het sportbeleid. Het W.J.H. Mulier Instituut en ZonMw zijn gevraagd om nader onderzoek te doen. In een eerste gespreksronde is een serie (groeps)interviews gevoerd met 58 beleidsmakers, die bij elkaar 36 organisaties uit het brede veld van de sport vertegenwoordigden. De resultaten hiervan zijn in een tweede gespreksronde aan 25 onderzoeksexperts uit de velden Bewegen, Meedoen en Presteren voorgelegd. Tijdens de laatste fase van het project is in een expertmeeting, met een selectie van geïnterviewden, stilgestaan bij de uitkomsten uit beide rondes en is er over prioritering gediscussieerd. Deze rapportage beschrijft kort de huidige stand van zaken van het sportonderzoek in Nederland. Daarnaast is er ingegaan op de toekomstige inhoudelijke behoefte aan sportonderzoek.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Kenniscentrum Sport
SPOR-TB-0002
Beschikbaar
Mulier instituut
SPBELE-0048
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-B102
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport
SPOR-TB-0001
Beschikbaar
KVLO
VWSB-011
Beschikbaar