Gegevens uit Bibliotheek

"Kortere lijntjes". Evaluatie impuls brede scholen, sport en cultuur gemeente Heusden.

auteur(s):
Beth, J.O., Lucassen, J.M.H.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2010
collatie:
31 p. bijl. tab. Met lit. opg.
documenten:

"Kortere lijntjes" : evaluatie impuls brede scholen, sport en cultuuur gemeente Heusden

samenvatting:
In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het effect van de Impuls brede scholen, sport en cultuur op het aanbod van en deelname aan sport- en cultuuractiviteiten in de gemeente Heusden. Ook wordt gekeken naar de maatschappelijk functie van de sportverenigingen en de (ontstane) samenwerking tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Aan de hand van gesprekken met alle stakeholders, een deelnemersenquête en het logboek van de combinatiefunctionarissen zal een beeld worden geschetst van de mate waarin aan deze outcome doelstellingen wordt voldaan.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0019
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-214
Wordt niet uitgeleend