Terug naar zoekresultaten

Gegevens uit Bibliotheek

Sportdeelname in grote steden. Een wereld van verschil?. Een beschrijving van de sportdeelname in Almere, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht van 2006 tot 2008.

auteur(s):
Hoekman, R.H.A., Dool, R. van den
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2009
collatie:
40 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Sportdeelname in grote steden: een wereld van verschil? : een beschrijving van de sportdeelname in Almere, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht van 2006 tot 2008

samenvatting:
De Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO) is een gestandaardiseerde vragenlijst voor sportdeelnameonderzoek die in de jaren negentig in opdracht van het ministerie van VWS is ontwikkeld door onderzoeksbureau Diopter (voorloper van het Mulier Instituut). De RSO heeft ten doel de kwaliteit van het sportdeelnameonderzoek te verbeteren, cijfers op lokaal en landelijk niveau beter vergelijkbaar te maken (benchmarken) en ontwikkelingen door de tijd beter te kunnen volgen (monitoring). De deelnemers aan (en opdrachtgevers van) het vergelijkend onderzoek welke in dit rapport wordt besproken zijn de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Almere. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen in hoeverre de sportdeelname tussen de gemeenten verschilt en in hoeverre de RSO methodiek zoals deze door verschillende gemeenten wordt toegepast mogelijkheden biedt om te benchmarken en aanknopingspunten biedt voor het verklaren van verschillen in de sportdeelname tussen de zes grote gemeenten die onderdeel uitmaken van deze vergelijking. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn de meest recente gemeentelijke onderzoeksbestanden opgevraagd en gebruikt voor secundaire analyse.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RSO-TB-0001
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-212
Wordt niet uitgeleend