Gegevens uit Bibliotheek

Verenigingsmonitor 2009. Basis.

auteur(s):
Kalmthout, J. van, Jong, M. de
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2010
collatie:
20 p. fig. tab.
documenten:

Verenigingsmonitor 2009 Basis

samenvatting:
In deze powerpointrapportage worden de resultaten gepresenteerd van de Verenigingsmonitor 2009. Vanaf 2000 wordt jaarlijks gerapporteerd over de stand van zaken en de ontwikkelingen binnen de Nederlandse sportvereniging. De basis voor deze rapportage wordt gevormd door gegevens die zijn verzameld met behulp van een vragenlijst die verspreid is onder de ruim 1.300 verenigingen van het Verenigingspanel. Dit panel staat model voor alle sportverenigingen in Nederland. Aan de orde komen zaken als; leden, kader, samenwerking, knelpunten, onwenselijk gedrag, de financiële positie, administratieve lasten.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-TB-0003
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-209
Wordt niet uitgeleend