Gegevens uit Bibliotheek

Sportonderzoek in beeld.

auteur(s):
Breedveld, K., Jong, M. de, Boers, E., Steenbergen, J.
plaats:
's-Hertogenbosch / Nijmegen
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut / Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid
jaar:
2010
collatie:
38 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Sportonderzoek in beeld

samenvatting:
In opdracht van NOC*NSF hebben het Mulier Instituut en Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid het sportonderzoek in Nederland in kaart gebracht. Aan de hand van deskresearch en gebruikmakend van bestaande bestanden is informatie verzameld over het aantal hoogleraren en lectoren dat zich met sportonderzoek bezighoudt, de disciplines waarop ze onderzoek verrichten en hoe de onderzoeken zich verhouden tot de Olympische ambities/ Sportagenda 2009-2012. Er is inzicht verkregen in de organisaties, instituten en advies- en onderzoeksbureaus die op lokaal, regionaal of landelijk niveau actief zijn op het gebied van sportonderzoek in Nederland. In deze rapportage zijn de belangrijkste bevindingen samengevat. Meer gedetailleerde gegevens zijn te vinden in de database van het onderzoek.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPIN-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-205
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport
SPOR-TB-0001
Beschikbaar