Terug naar zoekresultaten

Gegevens uit Bibliotheek

ISSA 2009. Sport. Passion, practice & profit. Book of abstracts.

plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2009
collatie:
136 p.
samenvatting:
Dit document bevat het programma van het jaarlijks congres van de International Sociology of Sport Association (ISSA). Tevens staan er samenvattingen van de papers in beschreven die tijdens het congres gepresenteerd zijn. Het congres werd gehouden in Utrecht van 15 tot en met 18 juli 2009.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPSOCI-0076
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-B95
Wordt niet uitgeleend