Gegevens uit Bibliotheek

Verenigingsmonitor 2008. De stand van zaken bij sportverenigingen.

auteur(s):
Kalmthout, J. van, Jong, M. de, Lucassen, J.M.H.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2009
collatie:
86 p. bijl. fig. ill. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054721000
documenten:

Verenigingsmonitor 2008 : de stand van zaken bij sportverenigingen

samenvatting:
Sinds 2000 ondervraagt het Mulier Instituut, in opdracht van sportkoepel NOC*NSF en met steun van het Ministerie van VWS, jaarlijks een panel van sportverenigingen over de stand van zaken in de sector. Dit gebeurt aan de hand van de Verenigingsmonitor, een uitgebreide vragenlijst waarmee het sportieve verenigingsleven in Nederland in kaart wordt gebracht. In 2008 deden ruim zeshonderd verenigingen aan het onderzoek mee. Extra aandacht was er daarbij voor de combinatiefuncties en voor de (maatschappelijke) verantwoordelijkheden van verenigingen. De Verenigingsmonitor 2008 toont de diversiteit aan sportverenigingen (onder andere in grootte, beleid, prestatiegerichtheid, organisatievermogen en dergelijke) die allemaal een bijdrage leveren aan het sportaanbod in Nederland. Ten opzichte van 2007 is de aandacht van de vereniging voor leden(werving) afgenomen. Hoewel de gevolgen van de economische recessie nog niet duidelijk zijn, zijn verenigingen overwegend positief gestemd over de toekomst.
bestellen:
meer informatie over de bestelwijze van deze publicatie
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-0013
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-B89
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport
BELE-TB-0003
Beschikbaar
KVLO
VWSB-010
Beschikbaar