Gegevens uit Bibliotheek

Scoren op het Cruyff Court, winnen in de wijk. Een studie naar het gebruik en de effecten van moderne trapveldjes.

auteur(s):
Breedveld, K., Romijn, D., Cevaal, A.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2009
collatie:
117 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054720973
samenvatting:
De afgelopen jaren zijn op talrijke plaatsen in het land Cruyff Courts aangelegd. Anno mei 2009 zijn er 96 van dergelijke 'chic aangeklede trapveldjes', waarvan 87 in Nederland, verdeeld over 53 verschillende dorpen en steden. Waar voetbalverenigingen verplaatst worden naar de rand van de stad, brengen Cruyff Courts de voetbalsport wederom terug in de wijk. Jongeren worden weer verleid om in beweging te komen, buurtgenoten om met elkaar in contact te treden. Cruyff Courts vormen een middel om de wijk weer leefbaar te maken en de jeugd weer gezond. Het Mulier Instituut heeft, in opdracht van de Johan Cruyff Foundation, de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de ervaringen met Cruyff Courts. Aan de hand van observaties, interviews, enquêtes onder spelers, bewoners en betrokkenen en ledentalontwikkelingen van KNVB voetbalverenigingen, is een beeld geschetst van het gebruik en de effecten van de Cruyff Courts. Het onderzoek laat zien dat de Cruyff Courts veel enthousiasme losmaken bij spelers en bewoners. De velden dragen bij aan het bewerkstelligen van een dialoog tussen mensen die veel met elkaar te maken hebben zonder dat altijd te willen. Zeker voor allochtone jongens geldt dat de Cruyff Courts een welkome aanvulling zijn op het huidige sportaanbod. Toch is het ook op de Cruyff Courts niet alles goud wat er blinkt, en is er sprake van processen van verdringing en vandalisme. Voetbalclubs tonen opvallend weinig belangstelling voor de veldjes en profiteren niet of nauwelijks van de komst van een Cruyff Court.
bestellen:
meer informatie over de bestelwijze van deze publicatie
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-0019
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-B88
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport
ACCO-TB-0002
Beschikbaar