Gegevens uit Bibliotheek

Van 65 naar 75. Bouwstenen voor een beleid gericht op een hogere sportdeelname. Concept eindrapport.

auteur(s):
Dool, R. van den, Meulen, R. van der, Breedveld, K.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2008
collatie:
15 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Van 65 naar 75 : bouwstenen voor een beleid gericht op een hogere sportdeelname : concept eindrapport

samenvatting:

De Bouwsteen Sportontwikkeling is een van de bouwstenen in het Olympisch Plan 2028. Centrale doelstelling voor de Bouwsteen Sportontwikkeling is een stijging van het aandeel mensen van zes jaar en ouder dat minimaal twaalf keer per jaar sport van 65 procent in 2007 naar 75 procent in 2016. NOC*NSF wil de aankomende jaren gericht interveniëren ten einde dit doel te bereiken en wilde daartoe najaar 2008 over inzichten beschikken die richting kunnen geven aan het nadenken over geschikte interventies. Aan het W.J.H. Mulier Instituut is gevraagd om te helpen deze inzichten te verwerven.