Gegevens uit Bibliotheek

Sport en het bevorderen van een gezondere leefstijl onder (kansarme) jongeren.

auteur(s):
Elling, A., Klerken, J.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2002
collatie:
19 p. Met lit. opg.
documenten:

Sport en het bevorderen van een gezondere leefstijl onder (kansarme) jongeren

samenvatting:
Verkennende studie, in opdracht van NISB, naar succes- en faalfactoren en gezondheidseffecten van projecten gericht op het verhogen van een actieve en gezonde leefstijl onder jongeren tussen 12-18 jaar. Bijzondere aandacht ging hierbij uit naar de intermediërende factoren sociaal economische status, etniciteit en sekse. De belangrijkste conclusie is dat er op procesniveau weliswaar vooruitgang geboekt is met betrekking tot diverse aspecten van bewegingsstimulering, maar er nog weinig inzicht bestaat in de daadwerkelijke gezondheidsopbrengsten en de effectieve en optimale bereikbaarheid van de groepen met de grootste bewegingsarmoede, zoals allochtone meisjes. Gepleit wordt voor een sterkere focus op individuen en groepen met aan bewegingsarmoede gerelateerde gezondheidsrisico's.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-95
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
BIEB-94
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
JEUG-TB-0003
Beschikbaar
Kenniscentrum Sport
GEZO-TB-0003
Beschikbaar