Gegevens uit Bibliotheek

Sporters in beeld. Sportersmonitor 2005-2006.

auteur(s):
Hoekman, R.H.A., Meulen, R. van der, Lucassen, J.M.H., Elling, A., Breedveld, K.
plaats:
's Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2007
collatie:
56 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Sporters in beeld : sportersmonitor 2005-2006

samenvatting:
In 2005-2006 heeft het W.J.H. Mulier Instituut in samenwerking met NOC*NSF een Sportersmonitor uitgevoerd. Doel van de Sportersmonitor is om de sportsector handreikingen te bieden voor beleidsvorming en -analyse. Voor de Sportersmonitor zijn eind 2005 ongeveer 5.000 burgers van 6 jaar en ouder schriftelijk ondervraagd over de belangrijkste aspecten van hun sportgedrag (sportdeelname, takken van sport, uitgaven aan sport). Een selectie van deze burgers kreeg eind 2006 ook aanvullende vragen voorgelegd. Van 800 sporters van 25 jaar en ouder is zo unieke informatie verzameld over bijvoorbeeld hun sportverleden, hun motieven om te sporten en hun wensen ten aanzien van het sportaanbod. De Sportersmonitor biedt hiermee een (beleidsmatig) zeer interessant en onmisbaar beeld van de hedendaagse sporter. Beide onderzoeken zijn (na weging) representatief voor de (sportende) bevolking. In dit rapport zijn de belangrijkste bevindingen bijeen gebracht.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
PART-TB-0008
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-164
Wordt niet uitgeleend