Gegevens uit Bibliotheek

Fitnesscentra als vluchtige gemeenschappen.

auteur(s):
Elling, A., Ferez, S.
plaats:
Den Bosch / Nieuwegein
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut / Arko Sports Media
jaar:
2007
collatie:
100 p. bijl. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054720379
samenvatting:
Dit laatste rapport in een onderzoeksdrieluik over in- en uitsluiting in de sport is de weerslag van een exploratieve studie naar sociale interacties en binding in fitnesscentra. Speciale aandacht gaat uit naar relaties met sekse, etniciteit en seksuele voorkeur. De auteurs beschrijven profielen, motivaties, gedrag en interacties van fitnesspersoneel en -beoefenaars op basis van participerende observaties, interviews en vragenlijsten. Zij concluderen dat fitnesscentra vluchtige sociale gemeenschappen vormen, waarbinnen diverse sociale contradicties optreden. Enerzijds bestaat er een grotere vrijheid tot anonimiteit en om je niet te binden. Anderzijds ontstaan er vormen van informele onderlinge interacties en binding en ontwikkelt het personeel strategieën om klanten te behouden en de sociabiliteit te vergroten. Expliciet benoemen respondenten vooral sportieve binding, maar impliciet blijkt ook sociale herkenning van invloed op het 'thuis-gevoel'. Fitness wordt niet alleen gekenmerkt door functioneel bewegen en reproductie van sociale verschillen - het biedt veel mensen met verschillende achtergronden ook (sociaal) sportplezier.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Kenniscentrum Sport
GEND-TB-0002
Beschikbaar
Mulier instituut
SPOR-0059
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-B73
Wordt niet uitgeleend
KVLO
OSPO-047
Beschikbaar