Gegevens uit Bibliotheek

Sportverenigingen 2000-2005. Stabiele sportverbanden in turbulente tijden.

auteur(s):
Kalmthout, J. van, Lucassen, J.M.H., Janssens, J.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2006
collatie:
109 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg. ISBN-10: 9054720220, ISBN-13: 9789054720225
samenvatting:
Heeft de sportvereniging nog wel toekomst? Deze vraag naar de toekomstkansen van de vereniging duikt al een kwart eeuw met enige regelmaat op in discussies over de ontwikkeling van de sport in Nederland. In dit boek wordt op een systematische manier de stand van zaken bij een dwarsdoorsnede van de Nederlandse verenigingen in kaart gebracht, om zo te kunnen vaststellen hoe de sportvereniging zich feitelijk ontwikkelt. Deze trendrapportage vergelijkt de gegevens over de periode 2000-2005, en presenteert vervolgens per thema conclusies en voor het eerst ook kengetallen. De analyse op basis van de Verenigingsmonitor geeft veel aanknopingspunten voor organisaties die sportverenigingen ondersteunen en voor het beleid van sportbonden en overheid op het gebied van de georganiseerde sport. In de afgelopen jaren zijn de resultaten onder meer benut om informatie te verzamelen ten behoeve van beleidsvorming rond sportgezondheidszorg, rookbeleid, sociale hygiëne, seksuele intimidatie, accommodatie- en kaderbeleid bij sportverenigingen.
bestellen:
meer informatie over de bestelwijze van deze publicatie
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Kenniscentrum Sport
BELE-TB-0006
Beschikbaar
Mulier instituut
PART-0026
Uitgeleend
KVLO
OSPO-095
Beschikbaar