Gegevens uit Bibliotheek

Sport als sociale arena. In- en uitsluiting in de sport naar sekse en etniciteit.

auteur(s):
Elling, A.
plaats:
Brussel
uitgever:
Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding
jaar:
2004
collatie:
90 p. bijl. Met lit. opg. ISBN: 907087055X
samenvatting:
Deze monografie is het resultaat van de door Agnes Elling aanvaarde leeropdracht in het kader van de Willy Calewaert leerstoel 2002/32003 vanuit de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de Vrije Universiteit Brussel. In een vijftal hoofdstukken wordt het centrale thema -sport als arena van sociale machtsverhoudingen en betekenisrelaties- uitgewerkt, waarbij onder andere wordt ingegaan op sportstimuleringsbeleid, mediasport en voetbal.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEND-TB-0001
Beschikbaar