Gegevens uit Bibliotheek

Vrijwilligers en betaald kader in de sportvereniging.

auteur(s):
Oldenboom, E.R., Lucassen, J.M.H., Kalmthout, J. van
plaats:
Arnhem
uitgever:
NOC*NSF
jaar:
2004
collatie:
35 p.
samenvatting:
Deze rapportage is bedoeld om de stand van zaken met betrekking tot het kader en kaderbeleid in sportverenigingen te schetsen. Het geeft een momentopname van thema's die hiermee samenhangen zoals werving, deskundigheidsbevordering en begeleiding van sportkader. Het onderzoek is een verdiepende module van de verenigingsmonitor en heeft als doel een beter inzicht te verkrijgen in de kaderproblematiek op verenigingsniveau.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-135
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
VRIJ-TB-0004
Beschikbaar
Mulier instituut
VRIJ-TB-0003
Beschikbaar