Gegevens uit Bibliotheek

Evaluatie fysieke vaardigheidstoets politie. Eindrapport.

auteur(s):
Straatmeijer, J., Visee, H., Collard, D.C.M.
plaats:
Amsterdam
uitgever:
Regioplan
jaar:
2017
collatie:
80 p. bijl.
documenten:

Evaluatie fysieke vaardigheidstoets politie : eindrapport

samenvatting:

Sinds 2015 is het jaarlijks afleggen van een fysieke vaardighedentoets (FVT) bij regeling verplicht gesteld voor alle operationele politiemedewerkers. Het doel van deze toets is de medewerkers inzicht te geven in hun eigen fysieke vaardigheden die nodig zijn om het vak professioneel uit te voeren. In opdracht van het WODC heeft Regioplan, in samenwerking met het Mulier Instituut de uitvoering en het doelbereik van de FVT geëvalueerd. De conclusies van het onderzoek zijn voor de minister aanleiding om de korpschef aan de hand van de onderzoeksresultaten en de gedane aanbevelingen een actieplan in het kader van de verbetering vakbekwaamheid te laten opstellen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEZO-TB-0014
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-493
Wordt niet uitgeleend