Gegevens uit Bibliotheek

Tussentijdse evaluatie JOGG-aanpak Harderwijk.

auteur(s):
Overtoom, S., Collard, D.C.M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
16 p. bijl.
documenten:

Tussentijdse evaluatie JOGG-aanpak Harderwijk

samenvatting:

De gemeente Harderwijk is sinds januari 2014 JOGG-gemeente. Met vijf andere gemeenten in de regio Noord-Veluwe (Elburg, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek en Putten) willen zij zich gezamenlijk sterk maken voor een gezonde en actieve leefstijl van jeugd en jongeren met behulp van de JOGG-aanpak. Er is een regionaal plan van aanpak ontwikkeld in de regio Noord-Veluwe, waarin de gemeenten gezamenlijke doelen hebben geformuleerd. Deze doelstellingen zijn ook regionaal geëvalueerd. Lokaal zijn in het kader van Jongeren Op Gezond Gewicht verschillende activiteiten ondernomen. Om inzicht te geven in de lokale activiteiten en prestaties van JOGG-Harderwijk, is een tussenevaluatie uitgevoerd op lokaal niveau. De resultaten staan beschreven in deze rapportage. Deze tussentijdse evaluatie is een terugkoppeling ten behoeve van eventuele bijsturing van het beleid. Het doel is om inzicht te verkrijgen in wat lokaal in de gemeente Harderwijk in de afgelopen drie jaar is gebeurd (2014-2016) waarin JOGG is ingezet. Er is gekeken naar de inzet van middelen, uitvoering van activiteiten en behalen van prestaties. Ook worden aanbevelingen voor de komende JOGG-periode (2017-2019) gedaan.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
JEUG-TB-0010
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-486
Wordt niet uitgeleend